Agnetha Möller Carlsson
EU-Konsult
 

Utbildad civilekonom, har läst småföretagsekonomi

& EU Handelsrätt

12 års erfarenhet från kommunalt näringslivsarbete

och projektutveckling, skrivit och genomfört
EU-projekt inom marknadsföring, näringslivsutveckling

& turism.

 

Jag har arbetat med handläggning av EU-ansökningar

& företagsstöd under några år på länsstyrelsen.

 

Under mina yrkesverksamma år har jag dessutom jobbat inom hotellbranschen som hotell- & marknadschef 

på ett medelstort hotell, arbetat som marknadsansvarig på en av luftfartsverkets flygplatser m m.

 

 

 

Aftonvägen 11, 655 92 Karlstad

agnetha@limonata.se, tel 070-286 97 67

 

 

 

Limonata Konsultbyrå© 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

www.limonata.se