Limonata Konsultbyrå erbjuder kommuner, myndigheter, andra organisationer, företag och föreningar hjälp att ansöka om EU- och andra stöd för olika typer av projekt. Det innebär att utifrån en projektidé titta på förutsättningarna för idén. Därefter struktureras projektet upp och tänkbara finansieringsalternativ söks, förslag ges till lämpliga medfinansiärer, idén anpassas till aktuellt regelverk, projektansökan inkl budget och kalkyler skrivs.

 

Limonata Konsultbyrå kan även ansvara för projektledning,  genomförande, rapportskrivande, projektredovisning och avslut. Vi kan ta uppdraget i helhet eller valda delar.

Förutom EU-stöd kan vi hjälpa företag att söka regionala stöd,

förutsatt att företaget ligger inom stödområde och tillhör de branscher som är stödbara.

 

 

Limonata Konsultbyrå© 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

www.limonata.se